BO-RA-KEM Kft.

Carousel

Logó

kép

Leírás

Tevékenységünk célja a környezetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem minden területén eligazodni az egyre bonyolultabb jogszabályok útvesztőjében. A tervezéstől a kivitelezésen át a működés és a tevékenység felhagyása esetére vonatkozó telephelyi kötelezettségek teljesítésének segítése, környezetvédelmi szemléletformálás.

Környezetvédelem

Munkavédelem

Munkavédelmi képviselet, előadások megszervezése lebonyolítása, oktatások

Kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelés éves felülvizsgálata

Munkavédelmi tanácsadás

Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása

Munkavédelmi szabályzat készítése

Gépvizsgálat - berendezések munkavédelmi üzembehelyezése

Biztonsági és egészségvédelmi terv

Oktatások-képzések

Munkabaleset kivizsgálása

EVE(egyéni védőeszköz juttatási rend) kidolgozása

Tűzvédelem

Tűzvédelmi képviselet, előadások, oktatások

Tűzvédelmi szabályzatok elkészítése

Tűzriadó tervek készítése

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Új, belépő dolgozók oktatása, dokumentálása

Környezetvédelmi és kapcsolódó engedélyekhez dokumentációkészítés

Előzetes vizsgálati dokumentáció

Egységes környezethasználati engedély

Környezetvédelmi felülvizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Hulladék begyűjtési engedély

Hulladék szállítási engedély

Hulladék előkezelési engedély

Hulladék ártalmatlanítási engedély

Hulladék hasznosítási engedély

Hulladékkezelési engedély

Üzemeltetési szabályzat

Havária terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Légszennyező diffúzív-, és pontforrás létesítés-, üzemeltetési engedélyek

Elvi vízjogi engedély

Vízjogi létesítési engedély

Vízjogi üzemeltetési engedély

Vízjogi fennmaradási engedély

Szennyvíz kibocsátási engedély

Önellenőrzési terv készítés és hatósági jóváhagyás

Vízkivételi engedély

Kármentesítési és záródokumentáció készítése engedélyezése

Környezetvédelmi mérések

Környezeti és belső téri zajmérések

Immisszió és emisszió mérés

Munkahelyi légtér vizsgálat

Talaj- és talaj vízvizsgálat

Környezeti elemek monitoring vizsgálatai

Környezetvédelmi bevallások

Környezetvédelmi alapbejelentések

Felszín alatti és felszíni vizes bevallások

Levegő tisztaságvédelmi bevallások

Hulladékgazdálkodási bevallások

Környezetterhelési díj bevallások

Környezetvédelmi termékdíj bevallások

Környezetvédelmi statisztikai adatszolgáltatások

Technológiai referenciák

Élelmiszeripar

Hulladékhasznosítás

Országhatárt átlépő hulladékok jogi kérdései

Szilikátipar

Sportlétesítmények

Gépjárműipar

Vegytisztítás

Lakópark tervezés, üzemeltetés

Városüzemeltetés

Gyógyszeripar

Egészségügyi intézmények környezetvédelme

Nyomdaipar

Raktárbázisok

Energiaszektor

Kikötők

Uszoda, szabadidőközpont

Oktatás

Különféle szolgáltatások

Garancia és titoktartás

Garancia

Az adott ügy megoldását, lezárását követően 1 naptári év a hatósági eljárásokra, 5 naptári év a készített dokumentáció kezelésre, másolatok kiadására. A mérésekre a jogszabály szerinti érvényességi időre vállalunk garanciát.

Titoktartás

A szerződés elválaszthatatlan része, mellyel külön erősítjük a bizalmat, az ügyfél és az ügy különleges védelmét, hiszen a szakértés bizalmi dolog.

Térkép

Elérhetőség

  1. BO-RA-KEM Környezetvédelmi Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft.
  2. 1074 Budapest Dohány utca 48.
  3. borakem@gmail.com
  4. 06-30/ 999-6187

Jogszabályváltozás

Logók

Díjazásunk

Munkánk részletekben történő fizetése, az utolsó résszámla az ügy lezárását követően esedékes, mellyel azt fejezzük ki, hogy a szakértő az ügy lezárásáig jelen van.

Folyamatos munkavégzés esetére folyamatos (havi, negyedéves) számlázással.

Üzenetküldés

 

Elköszönés

Köszönjük, hogy megátogatta honlapunkat, tervezői szakértői munkánkkal állunk szíves rendelkezésére.